Skip to content

Uitvaartkosten

Weten waar u aan toe bent, geen verrassingen. 

Iedere uitvaart kost geld en elke keuze die men maakt heeft financiële consequenties, ook al wilt u daar op dat moment liever niet bij stilstaan. Omdat iedere uitvaart weer anders is kunnen wij geen vast bedrag noemen. Bij Uitvaartverzorging Erika betaalt u een basistarief waarin de volgende werkzaamheden zijn opgenomen: de uitvaartbespreking, vastleggen van alle afspraken, opstellen rouwdrukwerk/advertentie inclusief bezorgen aan huis en verzenden, opstellen kostenraming, dagelijks contact met de opdrachtgever, verzorgen alle afspraken met de toeleveranciers, verzorgen alle wettelijke formaliteiten, doen van aangifte van overlijden bij de gemeente, begeleiding dag van de uitvaart door uitvaartverzorger, contact met verzekeraars en nazorg.
De overige kosten van producten en diensten worden zonder opslag aan u doorberekend. U krijgt na ons eerste gesprek een indicatie van de kosten.

Aanvragen kostenraming:

U kunt bij ons op ieder moment een kostenraming aanvragen om inzicht te krijgen in de kosten van de uitvaart die u voor ogen heeft. Dit is geheel vrijblijvend. 

Verzekering: U kunt met elke uitvaartverzekering en elk budget terecht bij Uitvaartverzorging Erika. U bent altijd vrij om uw eigen uitvaartonderneming te kiezen, al vertellen veel verzekeraars dat dit niet zo is. Ik vind het zinvol u hier op te attenderen zodat u, als u dat wilt, ervoor kunt zorgen dat alles goed geregeld is. U kunt nakijken hoe u en uw naasten verzekerd zijn en of het past bij uw wensen.
De afgelopen jaren heb ik goede ervaringen opgedaan met Rogier Assurantiën in Haarlem en ben ik een samenwerking aangegaan met dit professionele en integere kantoor.

Ongeacht waar u verzekerd bent, wij kunnen de uitvaart voor u verzorgen.

Contact

U kunt met elke uitvaartverzekering en
ieder budget bij ons terecht.

U kunt ons bereiken op: